<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

håndtering af hjertestop udenfor sygehus

Laura

Læge og ph.d. studerende Laura Jangaard vil fortælle og håndtering af hjertestop udenfor sygehus. Tiden fra et hjertestop indtræffer, til der gives livreddende førstehjælp kan betyde forskellen på liv eller død. Hvis en person får hjertestop, og der ikke gives livreddende førstehjælp, før ambulancen når frem, overlever 1 ud af 30. Hvis vidner træder til med livreddende førstehjælp, overlever 1 ud af 8. Danskernes øgede villighed til at give livreddende førstehjælp bidrager til en høj overlevelse efter hjertestop i det offentlige rum. Det viser helt nye tal fra Dansk Hjertestopregister, og det er resultatet af en massiv indsats for at involvere danskerne i at redde liv, som er lykkedes. Vi er dermed ét af de førende lande i verden med stor fremgang og høj dokumenteret overlevelse.
Giv liv demonstration, alle deltager vil få mulighed for at prøve livreddende førstehjælp.
GRATIS DELTAGELSE FOR ALLE BORGER

Praktiske oplysninger

Sted
Østergade forsamlingshus
Østergade 33, 5500 Middelfart

Salen