Kontakt

Bestyrelse

Default avatar

Formand og ansvarlig for events

Monija Mrgan Hansen

middelfart@hjerteforeningen.dk

Default avatar

Sekretær + hjertemotion og blodtrykmålinger

Caya Stephan

Default avatar

Kasserer, IT og hjertesund kost

Carsten Briese

Default avatar

Bestyrelsesmedlem + blodtrykmålinger + hjertesund kost

Jane Torp

Default avatar

Bestyrelsesmedlem + Hjertemotion

Kurt Nielsen

Default avatar

Frivillig + blodtrykmåling + Motion

Karen Ernst

Default avatar

Frivillig + blodtryk målinger + hjertesund kost + Motion

Britta Fich Christensen

Default avatar

Frivillig

Bent Sørensen